Trainer

Naast individuele leefstijl- & vitaliteitscoaching verzorg ik ook groepsgewijze trainingen of workshops. Ik heb de door Nobtra gecertificeerde opleiding; Beroepsopleiding tot leefstijl- en vitaliteitstrainer gevolgd bij Mark Academy.

Trainingen op maat

In overleg met u zijn trainingen op maat af te stemmen. Onderwerpen die geschikt zijn om in uw organisatie aan te bieden:

  • Leefstijl- en Vitaliteit
  • Stressmanagement
  • Vitaal leiderschap
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Medewerkers in balans
  • Trainingen gericht op een onderdeel uit het balans model bijvoorbeeld: bewegen, voeding, ontspannen, slapen, mentale veerkracht, zingeving, etc. 

Quickscan organisatie in Balans™

De Quickscan Organisatie in Balans™  is een unieke methode  waarmee de pijnpunten binnen een team of organisatie in no-time inzichtelijk gemaakt kunnen worden. De scan helpt deze pijnpunten te transformeren naar duurzame en door de medewerkers gedragen oplossingen. Ik ben gecertificeerd Quickscan organiatie in Balans™ trainer!

De Quickscan is een interactieve werkvorm waarin met elkaar aan de slag wordt gegaan.

Er wordt gestart vanuit een gezamenlijk ervaren probleem binnen de organisatie. Met behulp van de vijf dimensionale scan wordt snel helder wat de kernoorzaken van dit probleem zijn. Hierna ontstaat inzicht in de gewenste situatie, als deze kernoorzaken opgelost zijn. Medewerkers komen zelf met ideeën over wat er nodig is om de nieuwe situatie te realiseren. De Quickscan is gericht op factoren die samen de balans bepalen in iedere organisatie (zie het balansmodel hieronder).

Tot slot wordt er een actieplan gemaakt, waarna iedereen aan de slag kan om de gewenste situatie te creëren.

Groepsgrootte: minimaal 6 en maximaal 12 personen.

De Quickscan Organisatie in Balans™ in het kort:
•  intakegesprek op locatie
•  uitvoering van de Quickscan (ca. 3 uur)
•  evaluatie na 4 weken

Wat levert de Quickscan op?

• Bewustzijn van de ‘gezondheid’ van de organisatie
• Inzicht in de oorzaken van problemen binnen de organisatie
• Geen advies van buitenaf, maar inzicht van binnenuit
• Duidelijkheid over hoe de balans in de organisatie verbeterd kan worden
• Draagvlak onder de medewerkers, zicht op de pijnpunten, duurzame oplossingen
• Vijf dimensionale aanpak, kort tijdbestek (een dagdeel).